Náboženská obec církve československé husitské v Dejvicích

 

NÁŠ ŽIVOT

 

HUSŮV SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

[stručně z našeho sborového života]

Jak v našem společenství žijeme? Stará latinská moudrost praví „Tres faciunt collegium“ [Tři tvoří společenství]. Společenství je něco jiného než pouhý součet jedinců… ve společenství se něco děje, něco vzniká. Naše společenství je tvořeno samozřejmě více než třemi lidmi… a není to jen nějaké obecné setkávání se; naše společenství má svou motivaci… „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich…“ říká Ježíš Kristus [MATOUŠ, 18,20]. A také my při našich setkáváních, při všech aktivitách, důvěřujeme v Hospodina, který nad námi bdí, a upřímně hledáme Pána Ježíše Krista mezi námi…

Středobodem našich setkání jsou BOHOSLUŽBY – každou neděli v 10 hodin.

Každou druhou středu v 19 hodin ve farní kanceláři probíhají BIBLICKÉ HODINY pro „dospělé všech generací“ [zajímavá témata života, vzájemný dialog, ztišení, hudba, čaj].

Každý poslední pátek v měsíci [s výjimkou prázdnin] probíhají v Komenského sále [Wuchterlova 5, suterén domu] tématické duchovní večery CESTOMÁNIE [promítání obrázků a filmů, tématická hudba reprodukovaná i živá, přednášky hostů – odborníků i členů sboru, duchovní úvaha, meditace, stylové pohoštění, intimní prostředí]; jako příklad šíře našich témat můžeme uvést například tématickou ´cestomanii´ věnovanou tanci [Zítra se bude tančit všude] či ´cestománii´ věnovanou našim letcům za II. světové války [Nebe (ne)zná vyvolených].

Každý měsíc jedna ´sborová neděle´ s odpoledním výletem [například jsme byli v Benátkách nad Jizerou nebo v Roztokách u Prahy].

Jedenkrát ročně máme dvoudenní [´velký´] sborový výlet (Třebíč, Písek,…].

Pravidelně nejméně čtyřikrát do roka společné večery [například ´Zahradní slavnost´, Vánoční posezení a Velikonoční posezení, silvestr s mládeží…. ].

Dvakrát do roka konáme dobročinný bazar [diakonické humanitární sbírky].

Účastníme se projektu AFRIKA AFRICE: [http://www.nairobi.zde.cz].

Spolupracujeme s penzionem pro seniory Horizont:

[http://www.domovhorizont.cz].

Ač vím, že v lásce Bůh

je strážcem lidu svého

a věrné sbližuje den

po dni

v cestách zlých,

přec potkám-li se

s kým,

kdo se mnou věří

v něho,

jsem zjihlý úžasem

a štěstím plakal bych.

 

[Miroslav Matouš

ze sbírky

Pouť za světlem]

Návrat na hlavní stránku