Význam cest, Lukáš Volkman, červen 2017

 

Žalm 25,4-5

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.“

 

Janovo evangelium kap. 14,6

„Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

 

Milí přátelé,

na naší dnešní společné cestě Sedlčanskem jsme dojeli až do této krásné kaple, která byla před nedávnem otevřena, posvěcena a zprovozněna. Už tenkrát byla zcela zaplněna, ale při dnešním stavení se přímo „praská ve švech“, což je dobře.

Život každého z nás je ve své podstatě cestou (od kolébky ke hrobu) a každý výlet je tudíž jednou z krátkých cest (anebo odboček) na naší životní cestě. A navíc některé z vás za chvíli čeká procházení se dle vlastních sil a možností a některé zase čeká několikakilometrový okruh přírodními stezkami, a proto jsem pro své krátké zamyšlení vybral toto téma i biblické texty, které byly přečteny.

Řekne-li se přírodní cesta, každému z nás se vybaví nějaké konkrétní obrazy anebo zážitky, a dnešek by měl tuto galerii ještě rozšířit. Hovoříme-li o přírodních cestách, tak mě se k tomu ještě vybaví otcova báseň „Cesty v Nízkých Tatrách“. Cesty, které mají obecnou platnost a zároveň oplývají obrazotvorností, mne fascinují, a proto mi teď dovolte se s vámi po nich projít:

Zůstanou cesty, o které se neopře náš stín, které nás nepotáhnou za své klikatiny.

Ať jsou si horské cesty příbuzné, má každá jinou obrazárnu, rozvěšenou po svých okrajích.

Zůstanou cesty nezkoušené – velikostí našich chodidel.

Cesty s nimiž se nesejdeme, cesty které se nám vyhnuly.

Jen malý kousek šel po nich náš pohled kterýmsi úbočím.

Zůstanou strmé túry, po kterých jsme nevyšli – zakopávat o výhledy.

Jsou cesty o to bližší, oč delší úsek po nich ujdeme.

Jsou pěšiny jak provazochodecká lana nad dolinami.

Stezky, rozběhané po stráních – kde klopí borůvčí své temně modré oči.

Jsou cesty zasnoubené s potoky i cesty vdovsky opuštěné.

Cesty s letní srstí horských trav. Cesty vymleté a zanesené zbytky svých mlýnských kamenů.

Hliněné cesty uhnětené na poutnickém kruhu.

Jsou cesty s podhlavníkem jehličí mezi pelestěmi lesa a cesty s křečovými žilami kořenů.

Cesty zatížené balvany – aby se po hřebenech nešplhaly – dráhy hvězd křížit v rozcestí.

Jsou cesty…

Každá vede život z lidských kroků, vzhůru je povznáší – sama ušlápnutá od narození až do konce.

A teprve opuštěna lidmi – zachází.

 

Milí přátelé,

u našich cest nejsou ale důležité jenom výhledy, směr, obtížnost anebo jejich délka, nýbrž také s kým po nich jdeme a koho na nich potkáváme. A v tomto momentě musím říci, že jsem každému z vás, i Pánu Bohu, vděčný za to, že se naše životní cesty zkřížily a že jsme se vzájemně potkali a potkáváme. Vzájemně se doprovázíme a můžeme se i sdílet anebo podpírat a posilovat, čímž zdaleka nemyslím jenom fyzicky.

I tato kaple zprostředkovala mé setkání s jejím autorem – Václavem Smrčkou – a díky jeho obdivuhodné iniciativně a díky tomuto setkání můžeme být v této chvíli právě zde na tomto místě.

Na své cestě životem občas bloudíme, zakopáváme a nevíme kudy kam, což platí (a mnohdy především) i v oblasti duchovní. Proto žalmista v našem žalmu vyznává: „Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.“ K víře patří opakované návraty do otevřené náruče Boží, po všech pádech, tápání či lhostejnosti. Podstatná není jenom posila pro naše vztahy, problémy či samotné bytí, ale také cíl cesty, která překračuje hranice smrti.

Žalmistova žádost „veď mě cestou své pravdy“ se naplňuje v Ježíšově výroku z Janova evangelia: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Vedle cesty a pravdy je zde přidán i život. Pravdou tedy je, že Ježíš Kristus je jedinou cestou, vedoucí až do života věčného. V tom je největší naděje i síla křesťanské víry. Na naší poslední cestě nebudeme vyprovázeni jenom smutkem svých příbuzných a přátel, ale skrze přijetí Kristova kříže a vzkříšení i Boží odpouštějící láskou, která nám v plnosti otevře dveře do života věčného.

Milí přátelé, jde tedy o to, abychom vedle všech cest, včetně krásných výletů, společně směřovali, a to i přes tuto kapli, do otevřených a zaslíbených příbytků Božích v království nebeském. Amen.

ZPĚT NA KÁZÁNÍ