Lukáš Volkman: Neúspěšný lov

Janovo evangelium 21,4-6: Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: „Přátelé, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.

V uvedené části textu se Šimon Petr rozhodl, že půjde lovit ryby a zbývajících šest učedníků, kteří byli s ním, se k němu přidali. Závěr 3. verše říká: „šli a vstoupili na loď – té noci však nic neulovili.“ Z pohledu rybářského pracovního se jednalo o zcela nevydařenou akci a naprosté fiasko. Učedníků bylo celkem sedm, což je poměrně velká rybářská skupina a údaj o noci nasvědčuje tomu, že jejich nevydařená snaha trvala minimálně několik hodin. Noční lov navíc sice zvyšoval naději na úspěch (který se v našem případě nedostavil – i když v noci ryby lépe berou), ale také představoval nemožnost se vyspat a pořádně si odpočinout. Útrapy, vyčerpání a nevyspání musely bezpochyby učedníkům zhoršovat náladu a zvyšovat pocity marnosti a zbytečně vynaložené námahy. Pro profesionála je to ještě těžší tím, že může částečně pochybovat i o sobě, o svých schopnostech, zkušenosti a o svém odhadu.

V této souvislosti se mi vybavuje dramatický příběh Oty Pavla z knížky „Velký vodní tulák“, který se jmenuje „Jak jsme s tatínkem servírovali úhořům“. Otův tatínek měl smělý plán, jak ulovit úhoře. Rozstříhali dvě nové prádelní šňůry, nachytali barevné překrásné škeble potoční, strejdovi Proškovi rozryli celou zahrádku kvůli rousnicím. Tatínek čekal na vhodnou dobu, až zmizí měsíc a obloha se zatáhne, hvězdy budou spát a řeka bude zakalená. Vybral vzdálené místo a v hustém dešti v noci vyrazili. Po dlouhé cestě se konečně doplahočili na místo, kde přikázal tatínek malému Otovi, aby se svlékl, šel se šňůrou do řeky a až bude napnutá, tak pustil kámen na šňůře uvázaný. Studená a divoká voda stoupala dítěti stále výš a tatínek, který sám neuměl plavat, jej povzbuzoval slovy: „Jdi a neboj se. Jsi můj syn. Jsi přece po mně.“

V jednom ze závěrečných odstavců  popisu této příhody Ota Pavel doslova vzpomíná: „Voda mi vnikla do úst, ztrácel jsem půdu pod nohama. Věděl jsem, že nesmím pustit tu šňůru, protože by se mě řeka zmocnila a roztrhala dole na kamenech a v proudech. Odpoutal jsem kámen od šňůry a pustil ho ke dnu. Držel jsem se křečovitě provazu a cítil jsem, jak mě něco docela pomalu táhne ke břehu. Tatínek mě přitáhl až do mělké vody. Byl jsem největší tvor, jakého měl v životě na šňůře nebo na udici.“

I na tomto příkladu, jako na tolika jiných, si člověk uvědomí relativitu věcí. Nechytit vůbec nic po celou noc může být hodně nepříjemné, mrzuté a flustrující, ale na straně druhé, oč je to lepší, než kdyby nějaký otec z nerozvážnosti, z nedostatečné odpovědnosti a proti své vůli utopil vlastního syna.

Jak už jsme si i jindy zdůraznili při výkladu dnešního textu, také zde nebyl podstatný neúspěch rybářů, nýbrž jejich zájem, snaha a nasazení, a proto se také vzkříšený Ježíš učedníkům zjevil. Kdyby nic nedělali a nic ani dělat nechtěli, asi by všechno bylo jiné. Ježíšovo vstoupení do celého příběhu je velice nenápadné. Tak nenápadné, že si ani učedníci nevšimli, kdo mezi ně přichází. Nutno dodat, že Ježíš Kristus byl pro ně po svém ukřižování mrtev a jistě ho ve svých myslích pohřbili, ale je třeba říci, že tomuto příběhu ze Zjevení v Galileji předcházelo i Dvojí zjevení v Jeruzalémě, což znamená, že se učedníci se vzkříšeným Kristem již setkali, ale přesto ho nyní nepoznávají. Ježíšovým vystoupením na scénu se však celá situace radikálně proměňuje.

Skutečnost, že začalo svítat, nemusí znamenat jenom časový údaj. Zvlášť v Janově evangeliu je Ježíš „světlem světa“, takže v jeho blízkosti každá tma ustupuje do pozadí. Na stručnou Kristovu otázku: „Přátelé, nemáte něco k jídlu?“ se mu dostává ještě stručnější odpovědi. „Nemáme.“ Učedníkům evidentně nebylo do řeči. Zvláštní je, že ani po tomto oslovení učedníci Ježíše nepoznali. Ještě stále je pro ně neznámým příchozím. O to je však zajímavějším fakt, že uposlechli jeho radu, aby hodili síť na pravou stranu lodi. Po všech těch marných pokusech by nebylo divné, kdyby učedníci poslali neznámého muže k vodě, neboť oni nebyli v lovu ryb žádnými začátečníky. Byli zkušenými rybáři ovládajícími svou práci, jistě vyzkoušeli všechny možnosti a každá rada jim mohla připadat jako poučování diváků, kteří teoreticky rozumějí všemu na světě. Přesto bez jediného slova pochybností uposlechli a královsky se jim to vyplatilo. „Hodili síť a nemohli ji ani vytáhnout pro množství ryb“.

Aktuálním pro nás je, že ani my jsme nedokázali mnohé příležitosti a možnosti ve svých životech podchytit či lidově „chytit za pačesy“ a ony nám nenávratně uplavaly. Také mnohé lidi se nám zase nepodařilo chytnout za srdce a často se z druhých chytáme za hlavu, ale málokdy se sami za sebe „chytneme za nos“. Nezřídka však spíše než Kristovu slovu, které je zásadním vylovením pro věčnost, dáváme přednost pohodlnému proplouvání životem. Také nemalým problémem bývá samotná naše síť víry, která může být potrhaná a nepevná, někdy může scházet úplně. Ale jestli učedníci uposlechli zdánlivě neznámého příchozího a došli úspěchu, máme i my poslechnout Boží slovo. A tak jako se malý Ota Pavel pevně držel záchranné šňůry a byl svým otcem vytažen na břeh, i my se držme Kristových slov a jeho lásky a milosti, abychom byli jednou nebeským Otcem vytaženi na břeh života věčného. Amen.

ZPĚT NA KÁZÁNÍ